Loading...
cover

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรร

ศิริลักษณ์ -0001.11.30

“การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง


ลิงค์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบาย BCG ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม https://forms.gle/LjA6egy3jrUymRnw5