Loading...
cover

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

ผู้ประสานงาน 2022.09.29

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน และร่วมฟังปาถกฐาพิเศษ การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


วันพฤ.ที่ 29 กันยายน 2565 
เวลา 13.00-14.30 น. 
ณ ห้อง เพลนารีฮอลล์ (Plenary Hall) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. 
ลงทะเบียนร่วมงาน คลิก!!!!
link แบบตอบรับ https://forms.office.com/r/ENx9Yu0e1c
ส่งผลตรวจ ATK ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันงานได้ที่ Link  https://forms.gle/42RDojYJ47pTi6zx6
**************