Loading...
cover

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและประกาศรับสมัครบริษัทนำร่อง “แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร”

ศิริลักษณ์ -0001.11.30

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส


 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร


 VGREEN, KU จับมือ TISI จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและประกาศรับสมัครบริษัทนำร่อง
“แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร” ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย บพข. เรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน”


ชี้เป้า
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะ เกษตรอาหาร, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์) ที่ต้องการประยุกต์ใช้และขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร


รูปแบบการประชุม 
แบบ HYBRID (On-site and Online)
*** กรณีที่ บ. ต้องการสมัครเป็น บ. นำร่อง ต้องมีตัวแทน บ. เข้าร่วมประชุมแบบ On site อย่างน้อย 1 คน


ลงทะเบียนและดาวน์โหลดใบสมัครขอรับการพิจารณาเป็น บ. นำร่อง
QR Code


#CEMS #CircularEconomyManagementSystem 
#ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร #มาตรฐานมตชเล่ม2
#PMUC #TISI #VgreenKU