Loading...
cover

สมอ. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" (Circular Economy)

admin 2022.02.02 1256

สมอ. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" (Circular Economy) 

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

สมัครได้แล้ววันนี้!!! 

รับจำนวนจำกัด