Loading...
FoodConnext

จากที่ภาพรอยต่อระหว่างวัยในวงการอาหารเริ่มห่างออกไป คนที่ทำงานเป็นแกนกลางก็เริ่มสูงวัย คนรุ่นใหม่หลายคนที่มีแนวคิดใหม่ๆยังต่อกันไม่ติด สินค้าด้านอาหารในแนวทาง Future Food เริ่มเห็นความชัดเจน จึงเป็นที